Obdivuhodně všestranný, vitální a stále svěží jubilant patří v Plzni k výrazným osobnostem.

Kulturní veřejnosti je znám jako filozof, spisovatel, básník, pedagog a hudební skladatel.

Bohatá je jeho filozofická tvorba, ve které těží z celoživotního studia všech hlavních pramenů světové filozofie. Mimo to je autorem řady povídek, dvou básnických sbírek i literatury faktu.

Mimořádně významná je Pexidrova role organizátora, iniciátora a podporovatele koncertů i jiných událostí zejména spjatých s hudbou.

Velmi rozsáhlá je vlastní hudební tvorba. Složil jak skladby orchestrální, instruktivní, vokální i klavírní, ale také komorní skladby pro smyčcové nebo ostatní nástroje.  

Autorova tvorba byla provedena na mnoha českých pódiích a dále na Slovensku, v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rusku, Anglii, Kanadě i Americe. Český rozhlas také pořídil několik nahrávek. Mnohé z nich vyšly tiskem i na hudebních nosičích.

Váženému panu Karlu Pexidrovi přeji do dalších let stálý elán a mnoho tvůrčích sil.  

Eva Hubatová