Z tehdejšího Československa emigrovala v roce 1950 a po zastávce v Německu odešla do Austrálie, kde strávila značnou část svého nevšedního života. Působila mimo jiné jako učitelka na Power Coaching College v Sydney, na gymnáziu v Moss Vale, spolupracovala s redakcí exilového československého rozhlasového vysílání. Před emigrací studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, během ní pak na Catholic College of Education v Sydney se specializací na teologii a lingvistiku. Za svou uměleckou činnost získala již mnoho mezinárodních ocenění (např. International Poet of Merit Award, Evropská medaile Franze Kafky).

Je členkou Obce spisovatelů, Svazu australských spisovatelů a básníků, Mezinárodní společnosti básníků, Společnosti pro vědy a umění a rovněž Střediska západočeských spisovatelů.

Milena Hasalová