Když vejdete, čeká vás krátký úvod do období Belle Epoque, ve kterém tato díla vznikla. 

V meziprostoru si můžete prohlédnout obrazy z 90. let předminulého století, tmavá zátiší a portréty Václava Brožíka. Mezi exponáty jsou i fotky antikou inspirovaných budov a ilustrace pro časopisy od Luďka Marolda. Tuhle část ukončují plakáty a výtisky od Alfonse Muchy.

V pravém prostoru jsou obrazy a plastiky na téma náboženství a nadpřirozeno. Křesťanské symboly jako velký kříž a andělé tady kontrastují s pohádkovými a antickými motivy. Plastika Františka Bílka Dobrý pastýř odděluje dvě témata. Je tu hodně obrazů z rytířských cyklů středověku a skoro strašidelných maleb s kostlivci spolu s abstraktním dílem Sabat od Josefa Váchala, které vystupuje svými červenými odstíny.

Pak projdete malý sál s židlemi a dostanete se do části, kde se mísí život na venkově a krajina. Z vesnic je tu mnoho krojů a práce na poli. 

Když prozkoumáte přední část této místnosti, budete zavaleni motivy městských ulic a satirických plakátů. Jsou tu i kresby a studie z cyklu Peníze od Františka Kupky.

Na výstavě můžete strávit hodně času, protože každý obraz je něčím jedinečný, a neomrzí vás.