Výstava, kterou iniciovala doc. MUDr. Libuše Čeledové, Ph.D., probíhá v prostorách Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni jako doprovodný program „Křesla pro hosta“. Do toho všestranná šestašedesátiletá Plzeňanka usedne 30. května 2022, aby se zde s posluchači Univerzity 3. věku LF UK v Plzni na závěr akademického roku 2021/2022 podělila o svůj zajímavý životní příběh.

Jde především o projev mého uznání adresovaného seniorům důchodového věku, kteří v rámci programu Celoživotního vzdělávání aktivně tráví volný čas, poznávají nové přátele z řad svých vrstevníků a získávají zajímavé poznatky z vybraných medicínských oborů. Na sebevzdělávání není nikdy pozdě“, uvedla při komentované prohlídce autorka výstavy, která má s vysokoškolským studiem v pokročilém věku vlastní zkušenost.

Předešlá prezentace autorčiny tvorby související s lékařským prostředím proběhla v roce 2015 rovněž v Šafránkově pavilonu, a to u příležitosti 20. konference patologické a klinické fyziologie. Byla také součástí doprovodného programu, který pro jubilejní mezinárodní konferenci zorganizoval doc. MUDr. František Vožeh, CSc. společně s kolektivem pracovníků Ústavu patologické fyziologie LF UK v Plzni.

Výstavu nazvanou „Estetické mikrostruktury anorganického světa“ v prostorách Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni v roce 2012 zorganizoval světově uznávaný lékař, prof. RNDr. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Slavnostní zahájení tehdy uvedl slovy: „Je mi obzvláštní ctí, že mohu uvádět dnešní výstavu…..“ a dále mimo jiné zaznělo, cituji: „Umělkyně hledala zákonitosti mikrostruktur u neorganických předmětů, které nás všude bez povšimnutí obklopují. Její výjimečnost tkví právě v tom, že si všímá toho, co většina lidí nevidí. Ono netušené bohatství tvarů a struktur, které okem své kamery povyšuje na abstraktní umělecká díla. Její obrazy vedou k zamyšlení nad jakýmsi vyšším a tajemným principem, jemuž je vše podřízeno, ať živé či neživé. Oči Evy Hubatové prostřednictvím její kamery dovedou přetvořit banální předmět ve smysluplný tvarový celek…“ (v plném rozsahu bylo otištěno v lékařském periodiku Facultas nostra č. 116-117, 03-04/2012). Při vzpomínce na prof. RNDr. MUDr. Jaroslava Slípku, DrSc. (10. 6. 1926 - 24. 7. 2013) bylo připomenuto šedesáté výročí od zahájení jeho pobytu v Bagdádu, kde v letech 1962 až 1966 vedl Ústav makroanatomie i nadcházející pětatřicáté výročí Univerzity třetího věku při LF UK v Plzni (v r. 2023), jejíž byl zakladatelem.

Ráda také vzpomínám na první výstavu související s lékařským prostředím, kterou mně v Nadačním centru U Pramenů v roce 2009 zahajoval primář Hematoonkologického oddělení FN v Plzni pan doktor Vladimír Koza. Letos je to přesně 30 let, co ve snaze změnit osudy nemocných s leukémiemi či jinými život ohrožujícími onemocněními krvetvorby stál u zrodu založení neziskové organizace věnované náboru dobrovolných dárců kostní dřeně. Od té doby má toto centrum na kontě mnoho zachráněných lidských životů. Prezident Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně MUDr. Vladimír Koza byl člověk, který pro svoji empatii, lidskost a schopnost povzbuzovat pacienty i své kolegy, po sobě zanechal nesmazatelnou stopu. Zanedlouho již uplyne 10 let, co nás ve věku sedmapadesáti let navždy opustil (4. 7. 1954 v Plzni - 17. 6. 2012 v Plzni)“, uvedla s dojetím Eva Hubatová.

Za příspěvek děkujeme Evě Nestávalové.