Akce se uskutečnila podle návrhu Aleny Kozákové – představitelky Zimy – ve velmi komorní podobě. Zúčastnili se jí jen tři hlavní aktéři – končící Zima, Jaromil XII. a statkář Lüftner. Původně se měla utopit u Kalikovského mlýna jen Morana a před radnicí mělo být předáno hlášení o vyhnání zimy z plzeňské kotliny primátorovi Martinu Baxovi.

Nakonec ale trojice hlavních postav absolvovala celou trasu tradičního bujarého průvodu, kterého se v některých letech zúčastnilo až na osm set lidí. Na výchozím místě u 7. základní školy na Vinicích zavzpomínala, jak zde bylo vždy veselo. Na statku Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě byla tradičně setnuta hlava slaměnému kohoutu jako trest za to, že málo kokrhá, takže den se sice prodlužuje, ale rána jsou stále ještě tmavá.

U Kalikovského mlýna vždy Jaromil XII. nechá zapálit a posléze pro jistotu ještě utopit symbol zimy – Moranu. Letos ale udělal výjimku. Nechal se Zimou uchlácholit, že se z plzeňské kotliny určitě stáhne, ale nějaký čas si ještě zadovádí na horách. Namísto Morany tak byl upálen a utopen všemi nenáviděný a obávaný koronavirus. Jenže Zima svůj slib porušila a namísto do hor, spěchala před radnici, aby Jaromilovi pokazila hlášení o jejím vyhnání. Jenže se přepočítala. Jako každoročně skončila v přichystané rakvi.

A to před zraky náměstkyně primátora Elišky Bartákové, která zastoupila Martinu Baxu, jenž měl v té době mimořádné poslanecké povinnosti.

Celý příběh byl natočen na video, takže se letošního vyhánění zimy mohou zájemci zúčastnit alespoň distančně. Video je určitě ke shlédnutí YouTube Sdružení IRIS a s odkazy na FB a webu Zoo a BZ. Partnerů, kteří vyhánění zimy z plzeňské kotliny organizují.

František Hykeš