Sraz účastníků průvodu byl před místním kulturním domem, počasí jim ale tentokrát moc nepřálo, bylo chladno a čas od času i lehce sprchlo. Přesto přišlo kolem 80 dětí a dospělého doprovodu.

I tento rok manželé Karáskovi připravili bohaté občerstvení - muffiny ozdobené želatinovými pavouky, výborný perník a další věci. Po občerstvení Jiřka Cochlarová účastníky průvodu přivítala a průvod se dal na cestu.

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče chtěli změnit již zaběhlou trasu průvodu, šlo se ulicí K Mexiku, ulicí Na Vršku, podél pole k víceúčelovému sportovnímu hřišti, Polní ulicí na ulici Topolová a Hlavní ulicí na Náves a zpět ke kulturnímu domu. Celkem to bylo 1,4 km. U kulturního domu se ještě dojedlo a dopilo, co zbylo, a každé z dětí dostalo malý balíček za výdrž při průvodu. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.