Jednoduché to nemají ani studenti, kteří zrovna v tomto období musejí vykovávat povinnou stáž, jež je důležitou součástí snad každého studijního oboru. Já mám to štěstí, že mohu vykonávat stáž u Krajského úřadu Plzeňského kraje, který je českým partnerem evropského projektu CONNECT2CE, na kterém v rámci své stáže spolupracuji. Studuji obor Mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě a koordinátor projektu za Plzeňský kraj pan Ing. Pavel Matouš měl v listopadu minulého roku na naší katedře přednášku o již zmiňovaném CONNECT2CE. Projekt mě velmi zaujal a přišlo mi jako dobrý nápad zkusit stáž právě u tohoto programu. Zabývá se podporou veřejné dopravy především v příhraničních a řídce osídlených regionech, a tím je důležitý právě pro Plzeňský kraj. Žádný jiný kraj v České republice totiž nemá tak dominantní centrum, jako je Plzeň se svou blízkou aglomerací a tolikrát menší další města, a tak významně řidší periferní osídlení v kraji. V rámci řešení tohoto problému vznikla například aplikace www.plzenskejizdne.cz na vyhledávání ceny jízdného v krajském systému veřejné dopravy a nabízí tarifní poradenství cestujícím. Aplikace je propojena s krajskými jízdními řády (www.jezdimepokraji.cz), spočítá jízdné, poradí nejvhodnější variantu tarifu pro dojíždění a v budoucnu by například měla umět ceny tarifů srovnat s cenou nákladů jízdy autem, nebo nabídnout výběr určitého turistického cíle, kam by Vás měla dovést nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější cestou. Na stáž jsem nastoupila jen pár týdnů před vypuknutím pandemie a poté, co Krajský úřad zvolil práci formou home-office, jsem v ní mohla i nadále pokračovat. Projekt má celkem 13 partnerů z 8 zemí střední Evropy. Vedoucí partner projektu je z Itálie. A i když je Itálie jednou z nejvíce koronavirem postižených zemí, projekt nadále funguje. Tím, že se na něm podílí různé státy EU, je jasné, že komunikace na dálku byla na denním pořádku, i přesto se musely s ohledem na aktuální situaci zavést nějaké změny. Změněn byl například i Technický koordinační meeting všech projektových partnerů. Místo pracovní cesty do Bruselu, kam se měli na konci března jet i zástupci Plzeňského kraje vydat, se uskutečnila jednodenní video-konference v angličtině, k níž jsem měla možnost se připojit i já. Další, finální konference měla být v severní Itálii v Terstu na konci května a i tato konference bude probíhat dálkově. I když se konference bude konat již po skončení termínu mé stáže, ráda se opět připojím a přihlédnu ke konečné fázi projektu, jež se dobral i přes všechny překážky zdárného konce.

Tereza Kalčíková