„Uvědomuji si, že nemáme řešení na každou stížnost, problém či neduh, který naše spoluobčany tíží, ale také vím, že řadu věcí můžeme urychlit, poptat u jiných zodpovědných institucí, či v dané záležitosti z pozice obvodu intervenovat. Cílem těchto setkání je konstruktivně a věcně najít témata či oblasti, které dokážeme tímto způsobem obsáhnout,“ vysvětluje důvod organizace takových veřejných diskusí starostka Řežábová.

Středečního setkání se kromě nejužšího vedení obvodu, kterým jsou již zmíněná starostka Helena Řežábová a místostarostové Miroslav Brabec, Ilona Jehličková a Jiří Uhlík, zúčastnili také náměstci primátora města Plzně Pavel Šindelář a Michal Vozobule. Celá akce se nesla zejména v informačním duchu, neboť zaznělo hodně informací týkajících se plánovaných rekonstrukcí či zpracovaných studií na revitalizace.

Témat, která obyvatelé dané lokality chtěli prodiskutovat, byla celá řada. Nejpalčivější otázkou se ukázala rekonstrukce Zručské cesty a ulice 28. října. U Zručské cesty se otázky týkaly zejména rychlostních retardérů, omezení rychlosti na 30 km v hodině v místě za mateřskou školkou i problémů s eventuálními objízdnými trasami při rekonstrukce ulice 28. Října.

Z úst náměstka Vozobule zaznělo, že tato rekonstrukce je v kompetenci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a město Plzeň je pouze spoluinvestorem. První etapa rekonstrukce ulice 28. Října bude pravděpodobně zahájena po napojení silnice I/20 okružní křižovatkou. Jedná se o úsek od autosalonu Hornát po kruhový objezd u Boleváku a dále směr Jateční ul. Zde pan Vozobule uvedl, že zmíněné práce začnou koncem dubna 2020 a jsou plánovány na necelých 5 měsíců. Dopravní omezení, která z těchto prací vyplynou, se budou týkat nejen automobilové dopravy, ale i MHD.
O případných změnách tras MHD i době dojezdu budou občané informováni prostřednictvím magazínu Jednička, či na webových stránkách obvodu.

Významným tématem diskuse se ukázal projekt „Voda pro Bolevák“. Současná neradostná situace týkající se vodohospodářské situace kaskády Boleveckých rybníků se citelně dotýká také obyvatel Bílé hory. Z informací, které zazněly na setkání, vyplynulo, že se  v současné době připravuje studie, která řeší několik variant, jak vodu do rybníků vracet. Jednou z nich je přivádění dešťové vody, druhou pak varianta mělkých vrtů a jako další je přivést do rybníka vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod, která jinak končí v řece.

Dalšími podněty, které si vedení obvodu vyslechlo, byla např. prosba, aby byl brán ohled na běžkaře a rodiče s dětmi na bobech a nebyly sypány štěrkem všechny cesty v rekreační oblasti a byla ponechána alespoň 20 cm „stopa“ čistá, aby se vedení obvodu a města zamyslelo nad stavem vzniku chodníků na Bílé hoře a aby se myslelo na mládež a vznik např. fotbalového hřiště a mnoho dalšího.

„Jsem příjemně překvapená, kolik lidí na setkání přišlo. Naplňuje mě to nadějí, že chceme řešit svoje problémy společně, a že to v nás předchozí režim neudusil. Lidi zajímá, kde a jak žijí. Ráda bych poděkovala i za to, že přestože jsou některá témata pro naše spoluobčany velmi osobní, neslo se celé setkání v přátelské a konstruktivní atmosféře. Těším se na další,“ uzavřela starostka Řežábová.

Šárka Bachmanová