Slova

Když jedno vyslovíš,
druhé a třetí - hned světem letí…
ať dobrá jsou či zlá, každé z nich někde usedá
někdo mluví - ať ví, co říci měl či ne…
kdo naslouchá, dle svého já, příběh rozvine…

Na snímku první řada zleva: Vlasta Špinková, Daniela Kovářová a Jiřina Fuchsová. Druhá řada zleva: Jiří Hlobil, Karel Pexidr, Jitka Prokšová, Peggy Kýrová, Milan Čechura, Romana Schuldová, Květa Monhartová, Jarmila Vandová a Zdenka Ulčová Gallová.

Hudební vystoupení zajistila Eva Voříšková (zcela vpravo), která vystoupila i s krátkou pózou.

Příjemný večer uváděli Daniela Kovářová a Jiří Hlobil.

Eva Hubatová