Prvním pietním místem, kde účastníci pietního aktu položili květiny, byl hrob dvanácti havířů, kteří byli zabiti při demonstraci proti důlní vrchnosti na dolech doktora Pankráce. Při násilném rozehnání této demonstrace dne 20. 5. 1890 bylo zabito na místě sedm horníků a dalších šestnáct těžce raněno. Na svá zranění později zemřelo dalších šest horníků. Následně po vyšetřování bylo 51 horníků odsouzeno. Zástupce Hornicko historického spolku ZUD Zbůch pohovořil o programu a cílech tohoto spolku a vzpomenul i dlouhou historii hornictví v této uhelné pánvi. 

Druhým pietním místem byl hrob devíti sovětských vojáků, kteří pracovali jako váleční zajatci ve Zbůšském a Týneckém dole na uhlí a nedožili se konce II. světové války. Celkem zde pracovalo v době války na 820 sovětských válečných vězňů. 

Třetím a posledním pietním místem je hrob na Humboltce, kde je pochovaný neznámý počet obětí transportu smrti, který byl vypraven na samý závěr války z koncentračního tábora Buchenwald. Za tři dny pobytu transportu v Nýřanech zemřelo a nebo bylo zabito na 500 nebohých vězňů.  Z tohoto transportu smrti, který měl 36 vagónů, ve kterém  bylo kolem 4000 vězňů Francouzů, Poláků, Čechoslováků, Italů, Sovětů, Dánů, Španělů,  Rakušanů, Němců, ale i devět amerických výsadkářů, kteří byli zajati při bojových operacích, nepřežil ani jediný vězeň.

Lidské oběti a utrpení II. světové války bylo nepředstavitelné. V tomto konfliktu bylo zabito přes 60 milionů lidí. Jen při osvobozování Československa padlo v bojích 140 000 sovětských vojáků, 33 000 Rumunů, 187 000 Čechoslováků a 116 Američanů. Je na nás, abychom nezapomněli na ty, kteří svůj život za naší svobodu dali. Věčná čest a úcta památce padlých hrdinů.