Z důvodu nízké teploty vzduchu z programu byla bohužel vyřazena hasičská pěna, kterou si děti vždy uměly náležitě vychutnat. Vodu, vítr a chlad by ale málokteré dítě obstálo bez nachlazení.

Programem dětského dne bylo absolvovat 11 stanovišť s různými úkoly. Od střelby vzduchovou puškou, házení šipek, chůze na chůdách až po zatloukání hřebíků kladivem z roury. Po absolvování všech stanovišť si děti vybraly z mnoha připravených cen.

Jedno zpestření programu přece jen vyšlo a to v režii Leteckomodelářského klubu č. 201 Nýřany. Modeláři na návsi ukázali nejen akrobatickou zručnost s letadly, ale ještě ze vzduchu zasypávali děti bonbony. Jen nárazový vítr dělal letadýlkám problémy při přistávání.  V průběhu celé akce se opékaly párky a buřty a na zapití byla podávána limonáda. Pochopitelně vše zdarma. Poděkování patří všem, kteří se na organizování této akce podíleli, zejména pak Pavlíně Karáskové, Jiřce Cochlarové, Vlastimilu Blažkovi a Obci Úherce, která byla sponzorem a hlavním organizátorem akce.

Za příspěvek mockrát děkujeme Vlastimilu Blažkovi.