Pravdou je, že na Návsi lesní stromy nejsou, o to více bylo dětí. Splnit úkoly této akce přišlo na 25 dětí. Prezentace dětí začala v 18:00 hod. u Kulturního domu Úherce. Postupně děti prošly čtyřmi stanovišti, kde pod dohledem pohádkových postaviček plnily různé úkoly. Po absolvování  všech stanovišť každé z dětí dostalo malý balíček sladkostí. Na samý závěr, a to již skoro za tmy, si všechny děti opekly párky a buřty.

Hlavní organizátorkou Pohádkového lesa byla Dominika Karlová za pomoci spousty pohádkových postaviček. Pokud by jste nepoznali čerta, je to Roman Karel. Všem, kteří se na této akci podíleli patří velký dík a budeme se těšit na druhý ročník.

Vlastimil Blažek