Fakultní nemocnice Plzeň dlouhodobě podporuje prevenci nejrůznějších nemocí a snaží se pořádat semináře, workshopy a osvětové akce. Jednou z nich je i preventivní odpoledne zaměřené na život bez kouření, kterou připravuje Centrum pro závislé na tabáku Kliniky pneumologie a ftizeologie FN Plzeň. Ve čtvrtek 23. května od 13 do 16 hodin budou v pavilonu 22 v borském areálu nemocnice její odborníci poskytovat zájemcům cenné rady, jak zvládnout závislost na tabáku.

U mnoha kuřáků je to často velký boj – chtějí přestat kouřit, ale nevědí, jak začít, nedaří se jim vytrvat nebo marně hledají motivaci a odhodlání. Jste jedním z nich? Nebo už jste úspěšně svoji poslední cigaretu odložili, nejste si však jistí, že abstinenci vydržíte? Chcete pomoci s odvykáním kouření někomu blízkému? Pak je tato akce určena přesně pro vás.