Jedním z prvních bodů bohatého sobotního programu byla slavnostní bohoslužba, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Ještě před tím se zúčastnil i slavnostního oběda s představiteli města a dalšími duchovními, mezi nimiž byli například touškovský farář mons. Vladimír Gajdušek či tepelský opat Zdeněk Filip Zdeněk Lobkowicz. „Kardinál Duka nám sdělil, že náš touškovský kostel zná z obrazu, který visí v bytě ve Vatikánu, v němž zemřel kardinál Josef Beran. Netuší však, jak se tam dostal,“ podělila se o zajímavou informaci touškovská starostka Kateřina Duchková.

Po bohoslužbě následovalo požehnání hasičskému sboru a praporům započaté zatroubením touškovské fanfáry, kterou si nacvičili trubači Pilsen Brass. Kardinál Dominik Duka, vedoucí liturgický průvod kněží, požehnal nejen hasičům, ale i všem přítomným občanům. Starostka poděkovala hasičům za jejich činnost a připnula na jejich prapor slavnostní stuhu.

Zastupitelstvo města udělilo také čestné občanství touškovskému rodákovi a varhaníkovi světového formátu Vladimíru Roubalovi.

Došlo i na rekonstrukci udělení městských práv římským králem, císařem Ferdinandem I. Habsburským a Petrem z Roupova, kteří oba dorazili se svými družinami na koních.

Veselo bylo v sobotu až do nočních hodin, v programu před kostelem vystoupila uskupení Hlasoplet, Karel Gott Cover band a na konec kapela Flám.