Proběhl dne 4. listopadu 2019 v Korandově sboru na Anglickém nábřeží v Plzni za podpory Západočeské univerzity v Plzni, Města Plzně a Farního sboru českobratrské církve evangelické - Korandova sboru v Plzni.

Účinkovaly přední české umělkyně - mezzosopranistka Lucie Hilscherová a varhanice Linda Sítková a dále talentovaný trumpetista Jiří Bachtík a také Dívčí akademický sbor a Plzeňský akademický sbor se sbormistryní Romanou Feiferlíkovou.

Katedra hudební výchovy a kultury FPE ZČU uspořádala slavnostní koncert k 30. výročí 'Sametové revoluce'.Zdroj: Archiv FPE ZČU

V průběhu příjemného večera zazněly duchovní skladby českých autorů, a to Kyrie z Dvořákovy Mše D dur a výběr z jeho Biblických písní, Ebenovo Zlaté okno, Musilova 1. věta ze Sonáty solemnis pro varhany, Fialova skladba Bratři ze Soluně pro mezzosoprán a varhany a Kličkova Fantasie na symfonickou báseň Vyšehrad. V premiéře si společně s posluchači svoji skladbu Te Deum vyslechl skladatel Jan Bernátek.  

Slavnostní koncert byl důstojným připomenutím významných listopadových dnů roku 1989.

Eva Hubatová