Kniha byla vydána u příležitosti letošních 95. narozenin plzeňské básnířky a mecenášky paní Hany Gerzanicové. Přítomné hosty přivítala za Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje produkční Markéta Mašátová. Úvodním slovem provázela a o přípravě knihy společně s vydavatelem Miloslavem Kristem promluvila paní Vlasta Nosková. Tvorbu básnířky přiblížila Jana Potužáková. Ukázky z básnické tvorby zazněly v podání členky činohry Divadla J. K. Tyla v Plzni Moniky Švábové. Hudební vystoupení provedly harfistky Karolína Smolková a Sofie Nová ze ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni.

Publikace byla vydána za finanční podpory města Plzně, Plzeňského kraje a Mikroregionu Nepomucko. Záštitu nad slavnostní prezentací knihy, která se bohužel konala bez osobní účasti jubilantky, poskytl starosta MO Plzeň 2 a senátor Lumír Aschenbrenner. Poděkování za poskytnutý prostor pro křest knihy náleží SVK PK.

Ve zcela zaplněném sále všeobecné studovny byla řada významných osobností, příznivců a přátel této obdivuhodné ženy. Za Paměť národa se dostavila Jarmila Vandová-Flaková, v hojném počtu přišli i členové Střediska západočeských spisovatelů. Někteří z 53 respondentů, jejichž příspěvky jsou uveřejněny v stočtyřicetistránkové knize, se o vzpomínky podělili i s přítomnými návštěvníky. Jednou z nich byla například sochařka Miroslava Nová nebo galerista Jožka Osoba. Za Mikroregion Nepomucko promluvit místostarosta města Nepomuk Pavel Motejzík, který mimo jiné ocenil neobyčejné zásluhy Vlasty Noskové na vydání této knihy.

Křest knihy Setkávání s paní Hanou zcela zaplnil sál studovny.Křest knihy Setkávání s paní Hanou zcela zaplnil sál studovny.Zdroj: Eva Hubatová

Vzpomínky na setkávání s paní Hanou poskytli zástupci města či institucí, jako například radní města Plzně Eliška Bartáková, ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová, bývalá redaktorka ČRo Plzeň Květa Bodolová, novinářka Markéta Čekanová, spisovatelka Marie Korandová-Majtánová, lékařka Milada Emmerová nebo slavnosti osobně přítomná výkonná ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková. Osobní vzpomínku poskytl také ministr kultury a bývalý primátor města Plzně Martin Baxa, literární historik Viktor Viktora a řada dalších. Své zážitky s paní Hanou v knize líčí vydavatel několika básnických sbírek a knih Hany Gerzanicové Miloslav Krist.

Při přátelskou atmosférou prosyceném večeru nechyběl ani plzeňský fotograf Jiří Plzák, který po léta paní Hanu fotografoval a je autorem mnoha z více než dvou set publikovaných snímků.

Příspěvek Miroslava Zikmunda je ohlédnutím za dobou třicátých let minulého století, kdy byl legendární cestovatel a spisovatel studentem Masarykova gymnázia v Plzni, kde působil profesor Vojtěch Šlauf, otec paní Hany. Přátelství mezi oběma osobnostmi probíhalo po celá léta formou příležitostných osobních setkávání či korespondencí. Ta je nepochybně důstojným zakončením této zajímavé knihy.

Ti, kteří již při slavnostním křtu stihli zalistovat na poslední stranu knihy, čekal dojemný snímek s osmiletou Hanou Šlaufovou na zahradě jejich domu s květy heřmánku, pocházející z června roku 1936.