Všechny přivítala zástupkyně ředitelky pro školku Anna Kučerová. Děti pak předvedly nádherně nacvičený program a následovalo slavnostní vyřazení předškoláků. Každé dítko prošlo nazdobenou slavnostní bránou, odzvonilo na zvon a učitelé jim popřáli, ať se jim v budoucnu daří, co nejlépe. Děti dostaly tašky s dárky, které se jim jistě budou hodit do začátku prvního školního roku. Rodiče a paní učitelky připravili bohaté občerstvení, včetně opékání buřtů.

Součástí slavnosti byla i ukázka našeho nového záhonu, který jsme mohli zrenovovat díky fondu Zelený poklad. Akce se velice vydařila a všichni přítomní neskrývali štěstí, že jejich děti chodily zrovna do školky s našimi úžasnými učitelkami.

Michala Ptáčníková