Již 14. ročník nazvaný Pocta folku proběhl dne 11. října 2019 ve velkém sále Měšťanské besedy v Plzni.

V podání Plzeňské filharmonie, pod taktovkou hostujícího dirigenta Chuhei Iwasaki, zazněly skladby Jaroslava Ježka, Antonína Dvořáka, Aerona Coplanda, Zuzany Navarové, Radůzy a další.

Účinkovaly sopranistka Michell Katrak a absolventka Deylovy konzervatoře Michaela Málková, která si pěvecký přednes doprovázela hrou na klavír. Sympatie publika si získala nejen svým uměleckým vystoupením, ale navzdory svému hendikepu mnoha zálibami i životní vitalitou.

Finanční částkou byl v letošním roce oceněný rovněž nevidomý, velmi talentovaný a všestranně nadaný David Kratochvíl z Tachova.

Výtěžek z koncertu, který moderoval Petr Jančařík, byl věnován ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a projektu Lví Očko.

Slavnostního večera byl přítomen primátor města Plzně Martin Baxa, ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, emeritní biskup plzeňský František Radkovský a řada dalších vzácných hostů.

Letošní úspěšný koncert, jehož program dramaturgicky připravil Tomáš Ille, v závěru posluchači odměnili potleskem ve stoje.

14. ročník koncertu ke Světovému dni zraku podpořily Město Plzeň, Plzeňský kraj, Nadace 700 let města Plzně a řada dalších partnerů.