Mnozí z nás určitě často vzpomínají na pana Josefa Nejdla z Mrákova. Známe ho nejen jako dlouholetého ředitele pošt, ale především jako člena a vedoucího Chodského národopisného souboru Mrákov. Celý život byl věrný patriot rodného Chodska i kraje pod Čerchovem, aktivní a neúnavný propagátor folkloru.

Je tomu již rok, kdy dne 15. května 2021 zemřel, a tím všechny své přátele či blízké poprvé a naposled nesmírně zarmoutil. Rádi jsme pobývali v jeho blízkosti. Dokázal kolem sebe šířit jakési „příjemno“ - potřebný klid, optimismus, nadhled, veselou mysl a radost ze života. Měli jsme ho rádi pro jeho vlídnost, laskavý humor, velkorysost, přirozenou moudrost i obyčejnou lidskou slušnost. Velmi si ceníme toho, že jsme se mohli počítat mezi jeho přátele. Je zajisté předlouhá řada těch, kterým chybí, kdo na něj myslí a nezapomene. Nepřestane nám být líto, že nás opustil.

Za všechny, se slzou…

Hana Ratzová