„Knihu skropilo pár kapek s chirurgickou přesností,“ okomentoval křest docent Skalický. Připomněl, že novinka navazuje na Hepato-pankreato-biliární chirurgii, která se stala nejlepší publikací Univerzity Karlovy roku 2013. Na nové knize se podílel, jak konstatoval docent Skalický, tým složený z těch nejlepších odborníků z celé České republiky, ať už z Plzně, z Brna či Prahy. „Trvalo dva roky než byla kompletně hotová. Vznikla i proto, že literatura tohoto druhu je v češtině obtížněji dostupná,“ zdůraznil hlavní autor.

Kniha je určená mimo jiné chirurgům k atestaci, všeobecným chirurgům, onkologům, gastroenteorologům a mnoha dalším zdravotníkům. Zaznamenává nejnovější poznatky a vývoj v medicíně, takže je doplněná například o kapitoly o onkologické léčbě nebo o robotických operacích. Součástí jsou také nové barevné fotografie, snímky zobrazovacích metod a schematické obrázky.

Na křest navázal seminář, na kterém hovořil o komplexní léčbě jaterních nádorů docent Skalický, o robotické jaterní chirurgii promluvil další z autorů publikace profesor Václav Liška, který připomněl, že FN Plzeň patří ke špičkám v jaterní chirurgii v České republice a disponuje speciálním centrem, v němž působí nejšpičkovější odborníci mnoha odborností, které nabízí pacientům komplexní léčbu. Seminář uzavřela přednáška přednosty chirurgické kliniky FN Plzeň a organizátora akce profesora Jiřího Moláčka, nazvaná Karcinom pankreatu – moderní chirurgické přístupy. Mimo jiné uvedl, že ačkoli lékaři mají k dispozici lepší diagnostiku i přístrojové vybavení mortalita na rakovinu slinivky je velmi vysoká a za desítky let se to nepodařilo změnit.