Jen představy dětí a učitelů o průběhu prvního týdne ve škole se značně lišily. Děti skoro po pěti měsících sociální izolace chtěly vidět spolužáky, s učiteli vést diskuze, povídat si, sdílet, konečně poslouchat živý výklad, společně řešit úkoly, skupinově pracovat, v hudebce zpívat, ve výtvarce tvořit, v tělocviku byly rády i za sice povinnou, ale společnou procházku.

A na co těšili učitelé?

Na známky, testy, písemky a zkoušení!!! Konečně je tady máme, tak si je proklepneme. Rychle nahnat nějaké známky, co kdyby se škola zase zavřela, tak ať máme co vykazovat. Čím více se notýsek zaplní, tím lépe. Jen ať se to červená!!! Během čtyř dnů přineslo moje dítě domů 11 známek… Neexistuje nějaký předpis na ochranu dítěte před více než dvěma testy denně? Velký posun však přeci jen vidím. A sice v tom, že na rozdíl od podzimního návratu do školy tentokrát si učitelé nechali první zkoušení až na druhý školní den. Aspoň jeden den na rozkoukání. Děkujeme.

Zámek v Nečtinech a Cesta andělů.
Magická Cesta andělů a romantické okolí zámku. Nečtiny ukrývají kouzelná místa

Musím přiznat, že výsledky testů mne nenaplnily optimismem, ani o znalostech mého dítěte, ani o kvalitě distanční výuky. Například taková hodina angličtiny. Konečně mohla dítka plynně konverzovat se spolužáky či odpovídat na zvídavé otázky živé učitelky, ale místo toho psaly test. Na slovíčka. A jak to dopadlo? Z celé třídy byly jen tři jedničky, dvojky a trojky žádné, zbytek měl buď za čtyři nebo za pět. Ale dobré je, že známku si mohou děti vylepšit, pokud donesou vzorně dopsaný slovníček. Takže odpoledne asi budeme opět zavřeni doma a psát a psát… Kam se podělo hlavní poslání školy a pedagogů?

Možná jsem měla nahlásit, že si nepřeji, aby mé dítě bylo dvakrát týdně testováno na covid. Pokračovalo by v distanční výuce, ale známky by mělo jedna báseň. Dál by doma malovalo každý týden jeden výkres, ofotilo a poslalo ho neúnavné paní učitelce na výtvarku. Tělocvikáři zase posílalo písemně vypracovanou rozcvičku. Ano, tak pilné máme učitele, že plníme úkoly i VV, HV a TV. Ale on-line výukou děti přetěžovat nesmíme, maximálně dvě hodiny denně. Co se v nich nestihne, dodělají si samy individuálně. Takže si děti pište stránky a seznam cvičení, udělejte si výpisky, přečtěte článek, napište obsah, zkoukněte video, připravte referát, napište sloh, vyhledejte si… Zítra zkontrolujeme!!

Socha Taviče na Hlavním nádraží v Plzni.
Umění pod širým nebem: Tavič a Železničář. Který má svaly z bronzu?

Donedávna jsem si myslela, že distanční výuka má plně nahrazovat prezenční. Omyl!! Distanční výuka je odvozena od slova distance, tj. vzdálenost, odstup. Ve školním pojetí je to obrovská vzdálenost od reality. Jako rodič chodící do zaměstnání jsem doufala, že mé dítě bude celé dopoledne zaměstnáno školou, je plně k dispozici dle rozvrhu od 8,00 do 13,00 hodin, a odpoledne bude naše rodinné. Ať klidně i cvičí a zpívá on-line. Nicméně v této době stráví jen dvě hodiny na on-line vysílání, zbytek vyplní hraním her na mobilu s ostatními spolužáky. Po půlroce doma od dítěte opravdu nemůžete čekat jakoukoli sebedisciplínu. Vždyť i dospěláci na home office bojují s prokrastinací. S úkoly dítko vzorně čeká na odpoledne na můj návrat. Ač bez pedagogického vzdělání supluji učitele ve výkladu nového i starého, procvičuji, vysvětluji. Děláme cvičení, čteme články, píšeme výpisky, referáty, vyhledáváme… Zítra zkontrolujeme!!

Hanka Horáková, Zklamaný a unavený rodič