Pod vedením svých učitelů MgA. Přemysla Černého a MgA. Lukáše Berana představují v přednáškovém sále Západočeské galerie v Plzni autorská písma a filmové plakáty. Výstavu můžete navštívit do 3. listopadu 2019. 

Marcela Štýbrová