Kroniku obce začala vést na žádost nového obecního zastupitelstva. Dlouho se předtím rozmýšlela. Uvědomovala si, že tato práce je časově velmi náročná. Jela za ředitelem Muzea jižního Plzeňska do Blovic a ten ji přesvědčil, že by bylo dobré kroniku psát, protože od roku 1935 ji v obci nikdo nevedl.

Dostala k prostudování několik příruček a dokumentační inkoust. Začala soustřeďovat materiály k prvnímu zápisu. Paní kronikářka sdělila: “Denně do záznamníku zapisuji všechny údaje o vesnici, včetně počasí, (teploty ranní, polední, večerní, sílu větru, srážky, mimořádné astronomické úkazy, úrodu), volby a jejich výsledky, kandidátky v obci, akce obecního úřadu, stručně rozpočet obce a jeho plnění, akce na zvelebení obce, veškeré kulturní akce, stav služeb, pro občany obce, obchod, pohostinství, doprava a spoje, výročí obce a veřejný život, činnost organizací, významná výročí našich občanů, pohyb obyvatelstva.”

V současné době píše třetí svazek kroniky velkého formátu o 200 listech. První díl je uložen v archivu v Blovicích, s druhým ještě pracuje při ročních zápisech, do třetího zaznamenává zápisy z poslední doby.

Nejraději zapisuje zdařilé akce, hlavně kulturní, např. setkání rodáků, dětské aktivity, vítání občánků, karnevaly atd. Nebaví ji popisovat formality, které se opakují a akce, které se příliš nepovedly. Na závěr paní Regnerová dodává: “Práce kronikáře obce je činnost velmi záslužná, ale zároveň časově náročná. Vyžaduje návštěvu všech akcí v obci a spolupráci se všemi organizacemi, zastupitelstvem i občany. Na ročním zápisu je třeba pracovat desítky hodin od ledna do března. Nikdo z mladších občanů neprojevil zájem v této práci pokračovat. Nechtěla bych, aby po téměř třiceti letech kronika skončila…”

Eva Horová