Výstava je doplněna grafikami Anny Mackové, družky J. Váchala, a Josefa Hodka, jeho jediného žáka a celoživotního přítele. Vystaveno je rovněž několik knih jiných autorů, které Váchal ilustroval, a reprinty Váchalových knih a grafických souborů.

Už 30. ledna vystaví knihovna na jeden den od 9 do 19 hodin originály dvou Váchalových ručně tištěných knih: Kázání proti hříchu spěšnosti (dále jen Kázání) a Josefa Váchala Orbis pictus, aneb, Doplňky k Jana Amosa Komenského Světu v obrazích (dále jen Orbis pictus).

Dvě autorské knihy Josefa Váchala a jednu, kterou společně zpracoval a vydal se svojí družkou Annou Mackovou (Prášilská papírna), zakoupila Státní vědecká knihovna v Plzni pravděpodobně koncem roku 1970 nebo začátkem roku 1971 v Chotíkově od Vl. Nožičky. Za Kázání zaplatila 1100 Kčs, za Orbis pictus a za Prášilskou papírnu po 1600 Kčs. Jejich aktuální hodnota se pohybuje ve zcela jiných číslech, v nedávné době dosáhl v aukci obdobný tisk, jako je Kázání, sedmimístné částky, takže je možné předpokládat, že dnešní cena obou Váchalových autorských tisků ve fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje by se pohybovala minimálně okolo 500 000 Kč. Cenu společného tisku s Annou Mackovou by mohla odhalit až aukce.

Orbis pictus, vydaný původně ve 25 výtiscích. Na něm je zajímavá parodie či satira na tehdejší veřejné, politické, náboženské a umělecké poměry. Kázání, vydané v 17 výtiscích, je silně kriticky a skepticky zaměřeno nejen proti poměrům v první československé republice, ale je též silně protižidovské. Pokud je správný předpoklad, že na zhnědlém papíru je vytištěn dodatek z roku 1957, pak v tomto roce tištěný text obsahuje nejen protižidovské, ale i profašistické názory.

K výstavám proběhnou také dvě doprovodné akce – přednáška Hany Klínkové, archivářky Památníku národního písemnictví, o Josefu Váchalovi, jeho životě i díle (30. ledna od 17.00) a 28. února se uskuteční přednáška hororového znalce Martina Jirouška. Beseda bude věnována fenoménu lidových románů z doby Františka Josefa I., jež inspirovaly Josefa Váchala k napsání mystifikační parodie Krvavý román.