Život jim vdechl a charakter postav určil divadelní nadšenec Josef Skupa. Taťulda Spejbl měl roli nespokojeného bručouna a popleteného poučovatele svého prostořekého syna Hurvínka. Později duo Spejbla a Hurvínka doplnily postavy Máničky, paní Kateřiny a psa Žeryka. Nezaměnitelné dřevěné loutky si záhy získaly velkou popularitu. Scénky byly oblíbenými televizními večerníky a jejich nahrávky na gramofonových deskách putovaly i do světa. Zasloužený věhlas měly u dětského i dospělého publika jak v Plzni, tak na různých tuzemských i zahraničních pódiích.

Eva Hubatová