Již od 26. května 2020 jsme v rámci týdenního celoevropského projektu MOVE WEEK nabídli svým členům i široké veřejnosti možnost zapojit se do pravidelné pohybové aktivity. Můžeme se pochlubit tím, že Sokol v ČR drží již od počátku prvenství v počtu akcí i počtu zapojených účastníků.

Více informací o Move weeku se můžete dozvědět na sokolských stránkách https://www.sokol.eu/obsah/5418/move-week. V přiloženém letáčku informujeme o proběhlých akcích, v červenci pokračujeme každé úterý od 18:00 hodin při příznivém počasí na hřišti v těsné blízkosti vzrostlých stromů se cvičením "čchi-kung" s hudbou. Další pravidelná cvičení v tělocvičně začnou v týdnu od 31. srpna 2020.

Hana Vochocová