Příjemný večer 3. října v Polanově síni Knihovny města Plzně uváděla předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů Milena Hasalová společně s Hanou Šikovou za hudebního doprovodu Milana Benedikta Karpíška.

Stále činorodá a vitální jubilantka s humorem sobě vlastním líčila klíčové okamžiky svého pestrého života, uvedené také ve stejnojmenné publikaci, kterou jí jako nečekaný dárek vydala v Pro libris Knihovna města Plzně.

Jiřina Fuchsová se narodila 2. října 1943 v Plzni. Po střední škole pracovala ve stříbrském Geologickém průzkumu. Přesně před šedesáti lety (r. 1963) během zájezdu za dramatických okolností s manželem z Českoslovenka utekla přes Řecko a Německo do Spojených států. Po třech letech strávených v New Yorku se usadila v Los Angeles, kde na Kalifornské univerzitě dostudovala Slovanské jazyky a literaturu. V té době také založila malé exilové nakladatelství Framar, kde vydala řadu knih.

Roku 1981 spoluzaložila Literární Fond Jana Zahradníčka, z něhož v průběhu šestnácti let bylo možné díky dotované částce jednoho tisíce dolarů udělit Cenu Jana Zahradníčka osmi předním českým básníkům (držiteli jsou např. Karla Erbová, Karel Kryl atd.).

V r. 1992 začala přednášet český jazyk, českou historii a literaturu na Loyola Marymount University v Los Angeles. V roce 2009 vydala v limitované edici sta výtisků knihu nesoucí název KRYL. „Věřím, se mně ještě podaří najít nakladatele pro vydání této knihy v novém a větším nákladu,“ říká Jiřina Fuchsová, která se v roce 2015 vrátila z exilu v USA do Plzně, kde v rodném domě v Lindauerově ulici již třináctým rokem na základě svého soukromého archivu pokračuje v budování Památníku zahraničních Čechů.