Literární monografie představuje se zřetelem k literárnímu kontextu autorův život a dobovou literárněhistorickou a literárněkritickou reflexi jeho próz. Zabývá se tématikou soužití Čechů a Němců v západních Sudetech, zachycuje originální inovativní vztah k regionálním a lokálním pověstem Šumavy a Podkrušnohoří a také komično textů odkazující k humoristické tradici české literatury. Kniha ukazuje Šmídovo dílo jako nepominutelný autorský vklad nejen do kultury západočeského regionu, ale i do české národní literatury. Představuje autorův nepředsudečný postoj k hodnotě vlastenectví ve smyslu novodobého zemského patriotismu. Nakladatelem knihy obsahující 524 stran, vydané v roce 2023, byla Západočeská univerzita v Plzni.

Autorka knihy a dlouholetá pedagožka Fakulty pedagogické, Západočeské univerzity v Plzni, doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., v průběhu večera vyzdvihla neocenitelnou podporu při vydání knihy vedoucí katedry FPE ZČU v Plzni PhDr. Jany Vaňkové.

Zdeněk Šmíd (17. 5. 1937 – 9. 4. 2011) se narodil ve Kdyni. Byl známý český spisovatel, proslulý zejména svými humoristickými knihami, ale také cestovatel, pedagog, muzikant, písničkář i zanícený tramp. Nejznámějším a čtenářsky nejúspěšnějším dílem se stala autorova již druhá kniha, epizodický příběh o partě vodáků Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii. Úspěšné bylo i pokračování nazvané Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách, v němž se tíž hrdinové věnují na Slovensku horské turistice. Zejména po roce 1989 napsal řadu románů inspirovaných česko-německými vztahy v českém pohraničí před a po druhé světové válce (Lesk a bída Čekání, Trojí čas hor…); román Cejch byl příznivě hodnocen i literární kritikou.