V letošním roce to tedy byl první koncert mladých interpretů a po dobu stávajících opatření nařízených vládou ČR zatím i poslední „dětský“ koncert pořádaný Společností českých skladatelů.

Další dva by se za příznivé situace mohly uskutečnit letošního 13. a 20. listopadu v Sále Bohuslava Martinů HAMU - pedagogové se svými žáky a studenty s účastí počítají.

V průběhu tohoto koncertu v rámci už 14. ročníku ojedinělého cyklu, v němž děti a mladí interpreti hrají – ideálně v součinném studiu s nimi - skladby žijících českých tvůrců, zazněly skladby členů Společnosti českých skladatelů, Západočeského hudebního centra Plzeň a hostů v podání pražských i mimopražských základních uměleckých škol, Klavírní školy hrou, Gymnázia a HŠ hl. m. Prahy či Pražské konzervatoře.

Za Západočeské hudební centrum to byl výběr z klavírních cyklů „Malý deštík“ a „Vteřiny v přírodě“ komponistky a klavírní pedagožky ze ZUŠ Staňkov Romany Schuldové: Vteřiny v přírodě, Mihotavé světlo nad bažinou (hrála Viktorie Suremková), Malý deštík, Roztančené kapky (Eliška Jáchimová), Ptáčci se probudili a Jaro (Barbora Záhořová), a dále písně absolventky Konzervatoře Plzeň a členky ZHC Sáry Soukupové, nyní studentky Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy, Dívkám a Má duše z cyklu „Smutné fontány“ (zpívala Lucie Bloudková, na klavír hrál Pavol Praženica).

Píseň Jana Hanuše Prosba za svět přednesl aktuálně velmi příhodně na závěr koncertu Jindřich Krstev (žák Ludmily Nové ze ZUŠ Staňkov) za klavírního doprovodu Romany Schuldové.

Konání úspěšného koncertu dokonce v tak reprezentativních prostorách se mohlo uskutečnit jen díky vstřícnosti výkonné manažerky GUARANT International paní Ivany Frankové, Hudební nadaci Karla Pexidra, MČ Praha 1, Partnerství OSA, NADACI ŽIVOT UMĚLCE a Nadaci Českého hudebního fondu.

Snímky Zdeňka Chrapka zachycují žesťové kvinteto studentů Pražské konzervatoře a HAMU (hrálo slavnostní fanfáru předsedy SČS Zdeňka Zahradníka) a zpěváka Jindřicha Krsteva s klavíristkou Romanou Schuldovou.

Eva Hubatová