Hodně štěstí, zdraví a poděkování za práci pro stonožkové děti jsem přál jménem všech pedagogických pracovníků a samozřejmě dětí. Vedle drobných dárků ze Spáleného Poříčí jsem předal i krásný stonožkový dort, který vytvořila paní Věra Krátká, dlouholetá podporovatelka hnutí Stonožky.

Společně se mnou popřála také prezidentka Stonožky paní Běla Jensen a pan Vítězslav Březina. Strávili jsme společně dvě hodiny úžasného vyprávění ze života pana kardinála, z jeho cest po světě, z jeho náhledu na historii i dnešní život u nás i ve světě.

Poděkování patří i sestře Dominice, která se na setkání podílela.

Pane kardinále, děkujeme za Vaši obětavou práci pro Stonožku a do dalších let přejeme ještě jednou hodně zdraví.

Mgr. Jiří Šeffl, Spálené Poříčí