Roušky - Eva Horová

Moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě,
dnes roušky už uvidíme,
na soše i na stromě.

V Přešticích se jimi chrání
na vršku i prasátka,
koronavir přeci není,
pro nikoho pohádka!

Na Hradčanech u cedule
zajíci na pozoru se mají,
u vstupu jdou příkladem,
všem, kdo sem zavítají.

Sv. Pavel z návrší
na Lukavici shlíží,
v roušce všechno sleduje,
každého, kdo se blíží.

S rouškami to všechno zvládnem,
bude přec nám zase hej,
proto nos je přepečlivě
a na nic si nezoufej!

Eva Horová