Orchestr řídil přizvaný izraelský dirigent Yoav Talmi. Ten byl také autorem úpravy původně klavírního díla Dětských scén pro symfonický orchestr, které v programu večera ve velkém sále Měšťanské besedy zaznělo jako první. Nápaditá instrumentace, ve které si jednotlivá témata přebírali jednotliví hráči dechových nástrojů i celé nástrojové skupiny posluchače zaujala. Vtipné bylo i časté použití tuby. Autor úpravy Yoav Talmi dirigoval zpaměti a od začátku vynikajícím způsobem hrající Plzeňská filharmonie vystihla všechny nálady díla i dirigentovu představu.

K interpretaci známého Schumannova Klavírního koncertu a moll byl přizván český klavírista Igor Ardašev. Bylo potěšením sledovat, jak si se svým sólovým partem doslova pohrává. Z nástroje se ozýval velmi kultivovaný a vždy srozumitelný zvuk, plný jemných detailů. Koncert zazněl ve spolupráci s orchestrem a dirigentem doslova v jednom dechu a sólista se musel plzeňskému publiku odvděčit dvěma přídavky. Jednou z poetických Schumannových klavírních skladeb a první etudou z opusu 10 Fryderyka Chopina. Ardaševův zvukově propracovaný přístup a technická brilance vyvolaly i zde u publika dlouhou vlnu nadšení.

Jako poslední zazněla v programu večera Schumannova Symfonie č. 2 C dur. Velkolepé čtyřvěté dílo vedl přizvaný dirigent opět zpaměti. Jeho velký temperament přenesl nadšení i do hráčů orchetru. Talmiho volba živých temp a obrovská dynamická šíře byla strhující. Orchestr hrál pod jeho vedením soustředěně, slyšeli jsme jednotný zvuk jak pianissim, tak velkých fortissim. Dirigentova pevná gesta vedla hráče také k dokonalé souhře.

Dalším z koncertů Plzeňské filharmonie, na který se můžeme těšit, je abonentní koncert řady Platina a zazní na něm díla Dmitrije Šostakoviče, Tomáše Illeho a Petra Iljiče Čajkovského.

Petr Novák