M 2 – vegetativně množená podnož pro jabloně, roste silně, je vhodná do půd hlinitých, hlubokých, s dobrou zásobou živin. Snáší půdy sušší, ale musí být propustné. Není vhodná do podmínek, kde je ve spodině nepropustný jíl nebo je spodina štěrkovitá, chudá na živiny. Kořenový systém je řidší a skládá se z několika silnějších kořenů, které kotví hlouběji v půdě. Plodnost začíná ve čtvrtém roce po výsadbě a je velmi dobrá. Stromky na této podnoži jsou v pozdějších letec vitálnější než na podnoži M 1. Na stanovišti vydrží přibližně třicet let.

V ovocné části zahrady můžeme postupně začít s řezem jádrovin. Řez je možné provádět i při teplotách mírně pod bodem mrazu, nesmí být ovšem méně než – 5 °C, za vyšších mrazů s řezem raději počkáme. Před řezem pamatujeme na dvě důležité zásady. Mírný řez podporuje růst plodonosného obrostu, silný řez podporuje růst dřeva. Výhony rostoucí kolmo vzhůru rostou do dřeva, výhony odklánějící se až k vodorovné poloze rostou do plodonosného obrostu. V tomto zimním období nikdy neprovádíme řez peckovin, ten si necháme ze zdravotních důvodů porostů až na období dubna.

Během zimy se do zahradních chat, stodol a kůlen stěhují myši, které mohou napáchat nemalé škody. Nelákají je pouze různá semena, ale dokáží se pustit i do oblečení pro práci na zahradě. Včas proto nastražíme granule proti myším, otrávené zrní či různé druhy pastí. Osvědčují se i některé druhy zvukových plašičů.

V posledních letech se ve Valticích podařilo vyšlechtit velmi kvalitní odrůdu měsíčku lékařského Plamen plus. Ke křížení byly použity odrůdy Plamen a plnokvětý měsíček okrasný. Výsledkem je velmi populární výnosná odrůda měsíčku Plamen plus, který při zachování obsahových látek na stejné úrovni má při sklizni až o 70 % těžší květy než původní odrůda.

Petr Kumšta