Naše tradiční Radčická Májka ve své plné kráse. Díky všem, kteří se na její realizaci a vztyčení podíleli!

Rolando ARIAS

P. S. Májku "paštiku" vyrobil místostarosta Jirka KUBA.