Projekt v aktuální podobě zahrnuje stavby navázané na deset stezek, které zájemce provádějí centrem města, Jižním Předměstím včetně Bezovky, Borů a Doudlevecké čtvrti, Doudlevci, Roudnou s Lochotínem, areálem pivovaru se Štruncovými sady i okolím a komplexem někdejších Škodových závodů. Páteří projektu, protínající čtyři další trasy, je jedenáctá stezka spojující místa realizací Adolfa Loose a jeho spolupracovníků.

Záměrem projektu, inspirovaného úspěšným Brněnským architektonickým manuálem (BAM, www.bam.brno.cz), je představit jednotlivé budovy, architekty, stavitele, vybraná veřejná prostranství a části města široké i odborné veřejnosti pomocí online databáze a mapových brožur, a posléze i audionahrávek a značek ve veřejném prostoru – to vše v české i anglické verzi. Právě zprostředkování zkušenosti s architekturou vystavenou in situ, architekturou „o sobě“, je hlavním cílem projektu. 

Za tip na výstavu děkujeme Vladimíru Křivkovi.