Krom monitoringu jednotlivých dlouhodobě sledovaných ptačích druhů jsme ještě doslova na poslední chvíli vyvěšovali ptačí budky. Navíc počasí je úplně ideální nejen pro migraci ptáků, a tak většina z nás pracovala v omezeném režimu i o tomto víkendu.

Čejky, jeřábi, špačci, hřivnáči, drozdi, skřivani - to vše jsou ptáci, kteří se vracejí domů do Evropy ze svých zimovišť a teplých krajů. Převážná část těchto dálkových migrantů přes naši republiku pouze protahuje a bude pokračovat dál na sever do své domoviny, ale část z nich zde zůstane, a pokud najde vhodné hnízdiště a partnera, tak bude i hnízdit.

Ptáci jsou v pohybu.Ptáci jsou v pohybu.Zdroj: archiv spolku DESOP

I když část čápů bílých si ještě užívá tepla v daleké Africe a domů nespěchá, jako třeba námi vysílačkou označený čtyřletý čáp Kryštof (viz aktuální mapa jeho výskytu), tak druhá část západočeské populace čápů bílých zimujících v nedalekém Španělsku či sousedním Německu je už dávno doma na hnízdech. Bílého čápa tak můžete vidět nejenom u Dobřan či v Mirošově, ale už i v Chebu, Šťáhlavech, Točníku, Plané u Mariánských Lázní atd.

Ptáci jsou v pohybu.Ptáci jsou v pohybu.Zdroj: archiv spolku DESOP

V sobotu 7. 3. 2021 jsme při vyvěšování ptačích budek dokonce vyfotografovali i čápa černého, který kroužil nad naším mokřadem na Kateřinském potoce u Hošťky.

Ptáci jsou v pohybu.Ptáci jsou v pohybu.Zdroj: archiv spolku DESOP

Volavky popelavé, koroptve polní, krkavci, labutě a orli mořští jsou už z větší části v párech a na hnízdištích, leckde i hnízdech. Slunečné počasí a prodlužující se den je pro ně jasným impulzem k tomu, že jaro se už blíží a to, že kolikrát v noci a ráno klesnou teploty pod bod mrazu, jim vůbec nevadí.

Ptáci jsou v pohybu.Ptáci jsou v pohybu.Zdroj: archiv spolku DESOP

Rychle ještě pověsit budku pro puštíka, která by měla nahradit stávající, již několik let úspěšně obsazenou, ale bohužel dosluhující budku v sousedním lese.

Ptáci jsou v pohybu.Ptáci jsou v pohybu.Zdroj: archiv spolku DESOP

Karel Makoň
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva