Při této příležitosti si vás záchranáři dovolují co nejsrdečněji pozvat na osvětovou akci s podnázvem:„World Restart a Heart day - All Citizens of the World can save a life!“

Ta se uskuteční v pátek 15. října v budově ředitelství Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, p.o. Akce bude ve výukové místnosti, 1. patře, Klatovská třída. 2960/200i, Plzeň). Na akci pro veřejnost se můžete těšit od 14 do 16 hodin. Od 9 do 14 hodin se program koná pro základní školy.   

Přijďte si prověřit svou znalost laické resuscitace. Vždyť i vaše ruce mohou zachránit život vašich blízkých. Pod vedením zkušených lektorů ZZS PK si vy i vaše děti vyzkoušíte nejen samotnou nepřímou srdeční masáž, ale také aktivaci tísňové linky. Na závěr si můžete prohlédnout prostory výjezdové základny Bory a vozidla ZZS PK.Pořadatelem je Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS PK ve spolupráci s KÚPK a ČRR.