Tradici již má otevření kaple Nejsvětější trojice ve Skočicích. Podobně jako loni i letos základním kamenem bylo povídání o významném rodáku. Loni to byl učitel Kožíšek z blízkých Lužan, tentokráte rodák z blízkých Horušan, hudební skladatel Jaroslav Škabrada. „Určitě se mi mluví snáze o člověku, o kterém mnoho vím osobně, z příbuzenstva,“ řekla při prezentaci skladatelova praneteř Alena Vozárová. Vystoupilo trio ze ZUŠ – Lucie Jindřichová, Barbora Šimonovská a Jan Hrubý, v prostorách kaple byla připravena výstavka o životě Jaroslava Škabrady.

Poprvé se do noci kostelů zapojil kostel sv. Václava ve Dnešicích. Zde po přivítání duchovním správcem Peterem Hermanovským následovalo povídání o historii kostela. Toho se úspěšně zhostil Miloš Kodýdek. „Zatím jsem hledal v kronikách obce, ale pro příště musím pročíst další historické dokumenty, abych Vás seznámil s dalšími podrobnějšími událostmi,“ řekl na závěr. Po celou dobu otevření kostela bylo možno si jej prohlédnout, když zájemce prováděl hlavní organizátor Miloš Kodýdek. Připravena byla také kreativní dílna s výrobou svíček ze včelího vosku.

V rámci noci kostelů se pravidelně také otevírá v Přešticích kostel Českobratrské církve evangelické. Celý odpolední program zahájili žáci a žákyně místní ZUŠ přednesem řady skladeb, jak v muzikantském, tak pěveckém stylu. Následovalo vystoupení místní taneční skupiny Plamíneka povídání o stoleté historii sboru, aby vše zakončilo duchovní rozjímání.

„K akci jsme se připojili letos poprvé. Myslím si, že je velice dobře, že si lidé mohou náš zajímavý kostel sv. Cyrila a Metoděje v Řenčích prohlédnout,“ zahájila posezení v kostele starostka obce Miloslava Loudová. Hudební večer začal několika skladbami na místní kostelní varhany, které přednesla Tereza Šmatová Živná. Následoval koncert ženského pěveckého sboru Carmina z Přeštic. Zazněla řada lidových písniček, další z tvorby letošního oslavence Bedřicha Smetany, aby vše zakončil Zvoník z Notre Dame. „Varhanům v našem kostele zatím nebyla věnována pozornost, ale po podrobném průzkumu bylo zjištěno, že autorem nástroje je jeden z nejvýznačnějším barokních výrobců, mistr Leopold Burkhart. Zároveň bohužel bylo konstatováno, že potřebují důkladnou opravu, proto jsme již loni vyhlásili veřejnou sbírku, kdy návštěvníci mohou přispět na všech akcích pořádaných obcí i přímo na účet,“ zakončila večer starostka.