Náš průvod začínal na nádvoří školy, kde si žáci ze školního parlamentu připravili malé povídání o tom, proč se vlastně Masopust slaví. Představili také své tradiční masopustní masky, kde nechyběl medvěd, kobyla, policajt, dráb, ani žid, či bába a další.

Ústřední postavou byl samozřejmě samotný Masopust. Všichni společně jsme čekali na příchod krále – našeho pana ředitele, od kterého Masopust převzal pro tento den symbolický klíč od školy. Pak už náš dlouhý průvod vyšel na cestu sídlištěm. Jako každoročně, i letos jsme navštívili DZR Petrklíč, kde nás již čekali jeho obyvatelé. I tam se skvěle připravili. Vyzdobeni veselými kloboučky, pozdravili se s našimi dětmi. Potěšil je klaun i Masopust, rozveselily je malinké berušky z MŠ, pozdravit přišel pan král. Klienti Petrklíče pro nás také připravili krásný dárek – vlastnoručně vyrobeného anděla, který dostal čestné místo v hale naší školy. I naše družiny připravily pro DZR Petrklíč malé dárky. Paní učitelky z 91. MŠ dokonce upekly klientům něco sladkého na zub a předaly další dárečky.

Další naše cesta, provázená veselou muzikou, kterou zajistil maskot Slamák na svém masopustním voze, vedla napříč sídlištěm, kde nás nadšeně zdravili kolemjdoucí. Průvod jsme zakončili na našem školním hřišti, kde jsem si společně s klaunem zatancovali a všichni účastníci průvodu obdrželi malou sladkou odměnu a pamětní list.

Byl to veselý den, plný písniček, barev, kostýmů, tance i radosti. Děkujeme DZR Petrklíč, za jejich pozvání, 91. MŠ Plzeň, že se k nám do masopustního průvodu připojila, školnímu parlamentu za uspořádání akce a panu Jiřímu Novému za fotodokumentaci.

Příspěvek zaslala Andrea Kokošková. Děkujeme