Tato konference byla pořádána u příležitosti vydání pětisvazkové monografie Premonstráti v Plzni, jejímiž autory jsou prof. Martina Bečvářová a doc. Jindřich Bečvář. Publikace přibližuje úsilí premonstrátského řádu při vytváření významných škol, které se vyznačovaly moderními výukovými metodami, kvalitním odborným zázemím a všestranným vybavením.

Hlavní pozornost je věnována pestrým životním osudům, rozsáhlému odbornému dílu a širokému vlasteneckému působení Josefa Vojtěcha Sedláčka (1785–1836) a Josefa Františka Smetany (1801–1861), kanovníků premonstrátského kláštera v Teplé. Tito významní pedagogové a osobnosti první poloviny 19. století se výrazně zasloužili o rozvoj českého jazyka, kultury, vzdělanosti a všeobecné osvěty v Plzni a jejím širokém okolí.

Monografie podrobně mapuje dosud nedoceněnou a přehlíženou roli tepelských premonstrátů a plzeňských škol v rozvoji výuky matematiky a přírodních věd v našich zemích v první polovině 19. století.