O umělecké tvorbě Jiřího Berana promluvil emeritní ředitel Galerie města Plzně Václav Malina. Vernisáž provázela slavnostní atmosféra, k níž přispěla i plzeňská dixielandová kapela The Dixie Hot Licks. Výstava, která je v ČSOB na Americké ul. k vidění do 10. února 2020, probíhá u příležitosti nadcházejícího kulatého životního jubilea emeritního přednosty Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni, lékaře a vysokoškolského pedagoga doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. „Součástí výstavy jsou asambláže, které vznikly zpravidla z původně nahodilých dřevěných prvků, následně uspořádaných do významu výtvarného díla. Označit by se daly jako „skládané obrazy“, uvedl úvodem autor. Větší měrou jsou pak zastoupeny současné práce na bázi fotografie. Některá zátiší lze označit jako autentické záběry běžných předmětů, jindy je sotva patrné, že jde o plísní vytvořené kreace na vlhkém papíru, navozující dojem abstraktní tvorby. Autorovu nápaditost dokládají snímky zachycující různé aranžované artefakty, některé práce připomínají umělecký směr z poloviny 50. let tzv. pop art, jiné zas navozují dojem fotografického surrealismu. Text a foto Eva Hubatová Jiří Beran (1950) se souběžně s civilní profesí psychiatra a pedagoga věnuje výtvarné tvorbě. Zatímco se v mládí zaměřoval na krajinomalbu olejovými nebo temperovými barvami a vytvářel kamenné, kovové či dřevěné venkovní plastiky, po té objevil kouzlo asambláže. Mnohé z těchto trojrozměrných objektů pak představil při samostatných i společných prezentacích, a to například v Galerii města Plzně v rámci výstavy „Jiná skutečnost - magický realismus a imaginativní umění“ (2009) nebo na Plzeňském salonu 2019, konaném v prostorách Nového divadla J.K.Tyla, jakožto člen plzeňského regionu Sdružení výtvarníků ČR.

Hudební vystoupeníZdroj: Eva Hubatová

Eva Hubatová