Hlavní kaple na Dobré Vodě u Pocinovic je zasvěcena Panně Marii Bolestné. V liturgickém kalendáři slaví církev tento svátek 15. září. Letos připadla pouť na následující neděli 19. září. Poutníci se zde sešli v hojném počtu v tomto nedělním dopoledni, aby zde slavili poutní mši svatou. Pouť začala modlitbou Růžence, při které zpívali poutníci z kancionálu lurdskou mariánskou píseň Slyš jaký to nad řekou jásot a ples.

Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl P. Karel Adamec, který je od září ustanoven novým administrátorem farnosti Mrákov a Kdyně. Spolu s ním u oltáře sloužil mši svatou Msgre. Miroslav Kratochvíl z Loučimi.  Mši svatou slavili jako obvykle venku u kamenného oltáře. Poutníci zpívali písně K nebesům dnes zaleť písní a Pojď k Spasiteli.  

Dobrá Voda je vyhledávané poutní místo, kterému vévodí kaple zasvěcená Panně Marii Bolestné. V její blízkosti stojí menší kaple se stálým pramínkem vody, o němž se tvrdí, že má zázračné účinky. Kaplička se stálým pramínkem vody byla v roce 2018 zrenovována. Kaple má novou střechu a omítky, nová je také věžička  na střeše. Toto místo je po celý rok hojně navštěvované poutníky a turisty a také je vyhledávaným místem pro uzavírání sňatků.

Na cestě k Pocinovicím stálo několik stánků s občerstvením, sladkostmi a dárkovými předměty.

Spolu s Dobrou Vodou slaví pouť i obec Libkov a Pocinovice ji mají kromě Anenské pouti jako svoji druhou pouť. Mše svaté na tomto místě se konají vždy v mariánském měsíci v květnu, další první neděli v červenci a také v srpnu, v neděli po svátku Nanebevzetí Panny Marie.

Modlitba, Boží slovo, zpěv poutníků a setkání s přáteli, to byla zase další krásná Dobrovodská pouť.

Martina Matějková