Dne 24. března jsem prostřednictvím pana primátora požádal vedení města o „projednání kroků, které by pomohly občanům našeho města, firmám a zejména osobám samostatně výdělečně činným se vypořádat s ekonomickými důsledky pandemie“. Učinil jsem tak „veřejným mailem“, který obdrželi i všichni zastupitelé města.

S kroky, které v tomto směru vedení města učinilo, a to především usnesením č. 296 Rady města Plzně ze dne 15. dubna, bylo Zastupitelstvo města seznámeno na svém jednání 27. dubna.

S těmito opatřeními se rád ztotožňuji a vedení města je třeba za ně poděkovat. Přesto jsem na jednání Zastupitelstva města Plzně vyzval vedení města, aby zvážilo i podporu dalšími dvěma opatřeními. Konkrétně nejenom posunutím splatnosti místního poplatku z pobytu ale jeho odpuštěním. A dále pak nejenom posunutím splatnosti místního za odpad ale navrácením výše tohoto poplatku na úroveň před jeho posledním navýšením.

Myslím, že obě tato opatření by byly pokračováním v pomoci, kterou již dosud město svým občanům poskytuje.

Winston Churchill kdysi pravil „Není nic, co by ti vláda mohla dát, aniž by ti to předtím vzala“. V případě místních poplatků platí toto rčení nejenom na vládu.

Lumír Aschenbrenner