Návštěvníci příjemného večera, který se konal 5. listopadu 2019 v Polanově síně Knihovny města Plzně, vyslechli autorské čtení Karly Erbové, Vlasty Špinkové a Tamary Kopřivové.

Všechny čtyři básnířky se také vyznaly ze své lásky k psaní poezie.

Zatímco je pro Karlu Erbovou „smyslem života“ a „krásným prokletím“, Vlastě Špinkové umožňuje „ve zkratce vyjádřit své pocity“. Tamaře Kopřivové „poskytuje svobodu“ a rovněž „ve zkratce vyjádřit myšlenku či příběh“. Hostitelce Jarce Málkové „dává prostor pro vlastní výpověď o stavu duše a momentálním rozpoložení. Je také způsobem pro vyjádření se ke konkrétním věcem či  aktuálním otázkám“.

Oslovené básnířky v publiku svoji potřebu psát básně označily za terapii i dobrodružství.

Komponovaný pořad hudbou a zpěvem doprovázel člen SZS Milan Čechura.

Na fotu zprava: Jarka Málková, Karla Erbová, Vlasta Špinková, Tamara Kopřivová a Milan Čechura.

Eva Hubatová