Za příspěvek mnohokrát děkujeme ředitelce centra Duha Lindě Strýcové Čechové