Je to akce orientovaná na barokní perly v okolí a samotných Přešticích,“ krátce přibližuje ředitelka KKC Martina Míšková. „Vždy se jednalo o krátké seznámení s daným místem, doplněné kulturním programem, někdy divadlem nebo hudebním vystoupením. Vše bylo připraveno za podpory a finanční pomoci Plzeňského kraje.“

Prvé zastavení bylo na Vícově. Tady, v kostelíku sv. Ambrože, dělal průvodce Michal Tejček z přeštického Domu historie. Návštěvníkům připomněl historii kostelíka, jeho úlohu v určité době jako farního kostela pro Přeštice. Při výkladu uvnitř lidé jen otáčeli oči kolem a nahoru, přesně podle výkladu. Vše zakončilo před kostelíkem divadelní představení Michaely Váňové, Claudie Eftimiadisové v představení "Dryáčnice aneb Čtyři kozy v bylinách" (soubor Geisslers Hofcomedianten)

Další pokračování bylo v kostele sv. Prokopa v Nezdicích. Nechybělo krátké mluvené slovo Jiřího Hlobila, samozřejmě i o historii místa. Následoval barokní koncert Miriam Čížkové, klavírní doprovod měla Táňa Vaněčková. Zvenku omšelý zámeček v Dolní Lukavici skrývá ve své kapli historické barokní artefakty, od stavebních prvků až po reliefní výzdobu. Historii zámku, od založení v 15. století, přes vlastnictví rodu Morzinů, hrabat ze Schonbornu až k současnosti přítomným vyložila Eva Horová. Následovalo vystoupení Aleny Kozákové (kytara), Petra Vrobla (mandolína) s barokními skladbami, převážně Antonia Vivaldiho. Součástí byla také výstava obrazů místního malíře Milana Kasla.

Další barokní perlou je zámeček v Příchovicích. Zde se průvodcovské role ujal sám zámecký pán a spolumajitel Jiří Patočka. Velice zajímavě a poutavě hovořil o historii zámku, jeho výstavbě od počátku osmnáctého století až po „péči socialistického“ státu a jeho vojáků. A také podle studia „starých pramenů“ opravil několik starých historických, stále se opakujících nepravd. Možnost byla nahlédnout i do „domácích soukromých prostor“ majitelů. Více než stovka návštěvníků následně vyslechla koncert zpěvačky Vlaďky Bauerové, jejích písniček naskrz několika století a mnoha žánrů, od starých irských balad až po džez či blues.

Závěrečné barokní zastavení se lišilo od těch předchozích. Nebyl to zámeček či kostel, ale návštěvníky přivítalo přeštické náměstí s nedalekým barokním skvostem, chrámem Nanebevzetí Panny Marie. Příjemný podvečer zahájilo loutkové divadlo z Třemošné představením pro děti „Adámek mezi broučky“. Na několika místech místech náměstí byla jednotlivá zastavení, týkající se zázračného obrazu Panny Marie Přeštické, výstava kopií votivních - děkovných obrázků, které se vázaly k jednotlivým zázračným událostem a které vytvořily žáci výtvarného oboru ZUŠ Přeštice.

Závěrečná cesta křižovala přeštické náměstí mezi jednotlivými barokními sochami a průvodcem, stejně jako při předchozím povídání, byl Michal Tejček z přeštického Domu historie, který společně s Kulturním a komunitním centrem byl spoluorganizátorem celého putování „Barokní perly Přešticka“. (šat)