Slavnostní večer proběhl 26. 4. v Polanově síni Knihovny města Plzně pod názvem „Bublinky a bolehlav“, jehož součástí byl i křest knihy Pití Sokratovo, jež dala podnět k jedné části názvu pořadu. Jedná se o výbor z autorčina celoživotního básnického díla zahrnující období z let 1966 až 2022, což potvrzuje široký výběr témat od veršů věnovaných různým osobnostem přes rodnou Plzeň až k osobní zpovědi.

Knihu fotografiemi doprovodil Vojtěch Kemmeny, který její vydání v pražském nakladatelství Theatrum mundi inicioval a slavnosti se také zúčastnil. Mezi úryvky z knihy, které přenesli Jan Anderle a Eva Willigová, zazněly jubilantčiny oblíbené francouzské šansony v podání Ivany Růžičkové a Petra Polívky (Duo Voci).

Historkami ze společných chvil přispěli ilustrátoři, přátelé, spisovatelé a nakladatelé. Pořadem provázel Jiří Hlobil. S šarmem sobě vlastním večeru kralovala vitální, energická a obdivuhodná Karla Erbová.