Příběh zavede diváky do roku 1278 po smrti krále Přemysla Otakara II., kde se ve středověkém plzeňském regionu odehraje konflikt dvou znepřátelených šlechticů - Oldřicha z Roupova a Děpolta z Rýzmberka.

Zveme vás na plzeňské předvánoční promítání Zbojníka, které se uskuteční 21.12. od 19:00 v multikině Cinestar.

| Video: Youtube

Příspěvek do rubriky zaslal Karel Hrubec. Děkujeme.