V sobotu 5. 10. 2019 v 10, 00 hodin ožila školní budova v Letinech nevšedním ruchem. Tento den jsme společně oslavili její 40. narozeniny. V Letinech se podle zápisů ve starých kronikách začalo vyučovat už v roce 1719. Současná školní budova byla slavnostně otevřena 31. 8. 1979. První hosté začali přicházet krátce po desáté hodině. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavky žákovských prací, nahlédnout do tříd a zapojit se do aktivit, které zde byly připravené (pracovní dílna, práce na interaktivní tabuli, jazykové kvízy, fyzikální a chemické pokusy). V hale školy mohli zavzpomínat nad školními fotografiemi nebo si prohlédnout starou didaktickou techniku a jiné učební pomůcky. Nechybělo ani občerstvení – káva, čaj, zákusky. Od 14 do 16 hodin proběhlo společné setkání v tělocvičně. Zahájení se ujal pan ředitel Švolba a pak následovalo vystoupení předškoláků z MŠ a žáků jednotlivých ročníků. Písničky střídaly scénky, recitace a tanečky.  Ten, kdo si udělal čas a naši školu navštívil, určitě nelitoval. Na památku si hosté odnesli záložku a ozdobený perníček. Na pomyslném narozeninovém dortu jsme společně zapálili 40. svíčku. Popřejme letinské základce do další čtyřicítky hodně spokojených žáků, kteří budou na svoji školu rádi vzpomínat, protože jak zaznělo během vystoupení dětí: „letinská škola je malá, ale je naše a máme ji rádi.“

Mgr. M. Milotová