Sloužila na hájovně a choť hajného jí poslala do Dobřan pro švestky na koláč. Koskubová švestky koupila, ale domů už je nedonesla. Soudní protokol uvádí: „Po desáté hodině hajný František Kasl, který seděl při otevřeném okně fořtovny, zaslechl z lesa bolestné výkřiky. Vyšel ven, aby se rozhlédl, co se děje. Po několika krocích zaslechl v lese štěkat psa. Když se k němu přiblížil, skolil ho ranou z pušky. Kráčel dál a na křižovatce nalezl v tratolišti krve ležet nebohou Koskubovou, která ještě trochu dýchala. Odběhl pro lesního Pickla, se kterým se oba společně snažili Koskubovou udržet při životě, ale za pár chvil skonala, aniž by mohla sdělit, kdo je pachatel.“ Na mrtvole byla nalezena četná bodná zranění a na místě byla nalezena náušnice, která byla Koskubové vytržena z levého ucha a nedaleko mrtvoly plechový knoflíček od košile. Václav Duchoň, šestnáctiletý vrah a šlejfíř, byl plzeňským soudem odsouzen na 6 let těžkého žaláře. Ani si celý trest ve vězeňské cele nestihl odsedět, když mu v roce 1918 byla prvním československým prezidentem T. G. Masarykem udělena amnestie. Podle vyprávění pamětníků ho pak někteří dokonce potkali na Hradčanech.

Brzy po hrůzné události rodiče zavražděné – Matěj a Barbora Koskubovi z Hradčan čp. 40 - nechali zhotovit dřevěný křížek, který zasadili na místo činu. Sem chodili uctívat památku své dcery. Poté sem byl synovcem zavražděné (Jaroslavem Koskubou st.) z Hradčan čp. 40 naistalován malý pomníček s deskou. V roce 1980 byl lesáky poničen při těžbě dřeva. (Pravděpodobně na pomníček spadl strom). Na počátku 80. let 20. století byl z iniciativy syna Jaroslava Koskuby – Jaroslava traktorem dovezen žulový pomník, na kterém byla černá deska s iniciály a letopočtem narození a úmrtí zavražděné. Byl zde veršík, který uvedla pamětnice z Hradčan, paní Jiřina Bělová: „Dožila ses jen 18 let, když tak v mládí květu, vražednou rukou opustilas svět.“ Nový pomník byl umístěn na původní místo. Na jaře roku 2019 příběh zavražděné zaujal paní učitelku Mgr. Janu Aulíkovou z Přeštic. Obrátili jsme se na paní Jaroslavu Dvořákovou, dceru Jaroslava Koskuby, která našla dobovou fotografii Barbory Koskubové - coby školačky. Ta posloužila jako předloha ke zhotovení porcelánové fotografie, kterou nechala na své náklady zhotovit paní Aulíková. Společně jsme ji 18. května 2019 nainstalovali na pomník a upravili okolí. Je třeba říci, že celou dobu se o pomník stará rodina Jaroslavy Dvořákové.

Toto místo zůstalo v paměti nejen místních, ale také přespolních. Starší lidé z Hradčan si tudy krátili cestu do Dobřan. Dodnes se zde říká „U Barušky“. Tato kamenná památka se nachází na dobřanském katastru. V letošním roce bylo Městem Dobřany toto místo zvelebeno díky dotaci Plzeňského kraje v částce 40 000 Kč (celkové náklady však činily 60 974 Kč). Nedaleko místa se nachází Diana – zázemí myslivců, kde ukončují své hony. Několikrát se toto místo stalo také cílem turistických pochodů. Možná by se i toto místo mohlo stát součástí naučné stezky v lese Vysoká. To je ale k dalšímu zamyšlení… Snad toto místo nezmizí z paměti budoucí generace.

Mgr. Eva Horová